Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Thành tích nổi bật: GV giỏi cấp Quận nhiều năm liền.

Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm