THPT Nguyễn Du

Thành tích nổi bật: đào tạo đội tuyển học sinh giỏi nhiều năm liên tục, giáo viên dạy giỏi 2019-2020,chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 – 2020

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm