THCS Nguyễn Trung Trực

Thành tích nổi bật:

-Bằng khen thành phố

– Giáo viên giỏi cấp Quận

– Chiến sĩ thi đua

– Bồi dưỡng Học sinh Giỏi ở trường.

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm