Tiểu học Phan Chu Trinh

Thành tích nổi bật : Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

Kinh nghiệm giảng dạy: 23 năm