THPT Phú Nhuận

Thành tích nổi bật:

-Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin cấp Quốc gia

-Dạy học tích hợp liên môn cấp Thành phố

-Được chọn tham dự diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Singapore năm 2018