Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

Thành tích nổi bật: giáo viên giỏi cấp trường

Kinh nghiệm giảng dạy: 17 năm