THPT Lương Thế Vinh

Thành tích nổi bật:  Bồi dưỡng Olympic Địa lí 10, Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải nhì lớp 9, Hướng dẫn học sinh NCKH giải ba cấp thành phố, Nhà giáo trẻ tiêu biểu Quận 1

Kinh nghiệm giảng dạy:  9 năm