Trung tâm học mãi 27

Thành tích nổi bật: Dạy học sinh luyện thi đại học, dạy đội tuyển học sinh giỏi

Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm