THCS Đoàn Thị Điểm – Quận 3

Thành tích nổi bật: Bằng khen UBND TPHCM

Kinh nghiệm giảng dạy: 22 năm