THPT Nguyễn Du

Thành tích nổi bật:

– Giáo viên Bồi dưỡng HSG Olympic. đội tuyển HSG 12

– Giáo viên dạy học Stem.

– Giáo viên sáng tạo trên nền tảng ICT

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm