THPT Trưng Vương

Thành tích nổi bật: Gương Người tốt – Việc tốt Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM năm 2019; Giải nhất Cuộc thi “Thầy trò cùng leo núi” TP.HCM năm 2019.

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm