THPT Nguyễn Du

Thành tích nổi bật: Giáo viên hướng dẫn đội tuyển Học sinh giỏi Olympic Hóa học đạt giải cao

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm