Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Thành tích nổi bật: tham gia chuyên đề cấp trường.

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm