THCS An Nhơn

Thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

Kinh nghiệm giảng dạy: 19 năm