THPT Lê Hồng Phong

Thành tích nổi bật:  Giáo viên giỏi cấp thành phố, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Giáo viên hướng dẫn đội tuyển thi “HS giải toán trên máy tính Casio”, Giáo viên hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi Lý lớp 12 cấp Thành Phố

Kinh nghiệm giảng dạy:  16 năm