Tiểu học Phan Chu Trinh

Thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm