Tiểu học Võ Thị Sáu

Thành tích nổi bật: GV dạy giỏi cấp quận Năm học 2020-2021

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm