THPT Hùng Vương (Quận 5)

Thành tích nổi bật: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm loại Xuất sắc

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm