THPT Phú Lâm

Thành tích nổi bật: Giáo viên luyện học sinh Giỏi thi Cụm

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm