THCS Thông Tây Hội

Thành tích nổi bật:  Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hay chữ tốt, học sinh giỏi cuộc thi Olympic

Kinh nghiệm giảng dạy: 14 năm