THPT Hùng Vương

Thành tích nổi bật:Giáo viên giỏi, Hướng dẫn Học sinh Giỏi cấp Quốc gia. 

Kinh nghiệm giảng dạy: 34 năm