THCS & THPT Nguyễn Khuyến

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi

Kinh nghiệm giảng dạy: 21 năm