THPT Phú Nhuận

Thành tích nổi bật: Bồi dưỡng học sinh Giỏi

Kinh nghiệm giảng dạy: 22 năm