THPT Bùi Thị Xuân

Thành tích nổi bật: Bồi dưỡng học sinh giỏi 12 có thành tích cao

Kinh nghiệm giảng dạy: 23 năm