THCS Nguyễn Trung Trực – Quận 12

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm