Tiểu học Hanh Thông – Gò Vấp

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp Quận

Kinh nghiệm giảng dạy: 19 năm