Tiểu học Nguyễn Viết Xuân – Quận Gò Vấp

Thành tích nổi bật: Giáo viên Giỏi cấp Quận; Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp quận; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm