Tiểu học Kim Đồng Gò Vấp

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi, Luyện học sinh thi hùng biện tiếng Anh cấp quận, cấp thành phố các năm học.

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm