THPT Lương Thế Vinh

Thành tích nổi bật:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong các năm học: 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020.
– Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm học 2018 – 2019.
– Giấy khen của Cụm thi đua 1 – THPT về đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học.
– Giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục.

Kinh nghiệm giảng dạy: 17 năm