Tiểu học Võ Thị Sáu

Thành tích nổi bật: giáo viên Giỏi cấp Quận năm học: 2017 – 2018 và năm học: 2020 – 2021

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm