Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm